OM

​Klamparekören är de tekniska förvaltningarnas i Stockholm egen kör. Den är blandad och består av ett fyrtiotal skönsjungande personer, varav de flesta är eller har varit anställda i Stockholms kommun. Kören har sin hemvist i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen.

Repertoaren är blandad och omfattar såväl folkvisor som större körverk och egna framtagna produktioner. Kören genomför årligen följande återkommande konserter i Tekniska Nämndhuset:
– Kärlekskonsert på Alla Hjärtans Dag, 14 februari
– Vårkonsert, maj/juni
– Framträdanden i samband med personalfester, pensionärsföreningarnas sammankomster etc.
– Höst/julkonsert – Julshow, december

Nedan, ett axplock från körens mer än 30-åriga historia:
– 1975, kören bildas
– 1976, Konsert i Konserthuset och olika kyrkor i Stockholm
– 1978, Körresa till Köpenhamn med konserter i flera lokaler
– 1979, Bl.a. egen skriven handling i en ”Buffa opera”, Prinsessan på ärten, en musikteater efter bröderna Grimms saga
– 1980, körresa till Spanien med konserter i katolska kyrkan i Marbella och kyrkan i Fuengirola. Även en show ”Klamp i kvarteret”. Efter hemkomsten konsert i Berwaldhallen.
– 1981, Bellmansspelet, musikteater med handling från 1700-talet efter CMB musik. Handlingen utspelar sig på krogen ”Tre Byttor”.
– 1984, Konsert på Musikaliska Akademien.
– 1985, Körresa till Paris med konserter i Internationella skolan i Saint Germain en Laye. Efter hemkomsten konsert i Stadshuset.
– 1986, Konsert i Stadshuset
– 1987, ”Poffe”, ett musikaliskt lustspel baserat på olika klassiska operastycken, egen produktion.
– 1988, Navidad Nuestra av Ramirez – konsert i Ekerö kyrka
– 1990, Körresa till Aten, internationell körtävling
– 1991, Medverkan i Radio Stockholm
– 1992, Framträdande i vinterträdgården på Grand Hotel, Stockholm
– 1993, Körtävling i Budapest
– 1995, Körresa till Italien med konserter i Rom (Basilica di San Nicola Carcere), Sorrento, San Michele och i Alviano kloster i Umbrien
– 1996, medverkade tillsammans med många andra körer i hyllningskonsert vid Hans Majestät Konungens 50-årsfirande
– 1998 – 1999, ”Havet” en egen produktion baserad på ett diktverk av K-A Häglund och kombinerad med ett flera olika musikstycken på temat hav. (För att genomföra detta projekt erhöll kören Karin Söders stipendium år 1997.)
– 2000, Körresa till Prag med konserter dels i St. Nicholaus kyrka, del på stadens gamla torg
– 2001 – 2004, ett antal sakrala konserter i olika kyrkor i Stockholm och på Konstakademien
– 2002, Jazzkonsert i Ersta kyrka
– 2005, Gatukonsert på Kungsgatans dag, Körresa till Lissabon med konserter i Mosteiros dos Jeronimos, och i Palacio Foz
– 2006 dominerades körens verksamhet av att i egen regi ta fram och genomföra ett musikteaterarrangemang Robin Hood med bl.a. klassisk operettmusik. Vårkonsert genomfördes i Tullinge kyrka
– 2007 Vårkonsert i St Tomas kyrka i Vällingby och adventskonsert i Sofia kyrka
– 2008 ”Ett sekel av svenska toner, 1900-talsmusik” framfört i Gustav Adolfskyrkan. Höstkonsert i Alla Kvinnors hus.
– 2009 I samarbete med körerna BASTA och SL:s Blandade kör genomfördes konserten KÖRihopSLAGET i Andréaskyrkan. Vårkonsert i Gustav Adolfskyrkan.
– Våren 2010 genomförde kören ett egenproducerat musikteaterprojekt, Peter Pan. Därutöver gavs konserter i Gustaf Adolfskyrkan och i Engelska Kyrkan. Under hösten företog kören en resa till Irland där tre konserter genomfördes i Clarinbridge, Galway och Dublin.
– 2011 hade kören ett samarbete med symfoniorkestern MÄMUS som utmynnade i en konsert i Abrahamsbergskyrkan där bland annat delar ut Carmina Burana framfördes. Vidare genomförde kören konserter i Gustav Adolfskyrkan och i Alla Kvinnors Hus.
– 2012 inleddes med att delar ur kören medverkade i Stockholms Körförbunds storkörkonsert i Filadelfiakyrkan och att kören i samarbete med TNT Big Bang – ett storband från Västerås – genomförde en konsert i Västerås (Växhuset) och en i Stockholm (Alviks medborgarhus). Kristi Himmelfärdshelgen besökte kören Gotland för konserter i katolska kyrkan i Visby och i Närs kyrka. Hösten dominerades ett eget producerat musikteaterprojekt, ”Askungen” som bygger på den välkända barnsagan och med känd musik från flera olika tider och genrer. Fem föreställningar genomfördes på Teater Pero i Stockholm för en sammanlagd publik om drygt 400 personer. Året avslutades med traditionell julkonsert i Tekniska nämndhuset på temat ”Jul i Valhall”
– 2013 medverkade kören i en uppsättning av Vintervittring – en produktion av teatergruppen Artistum i Engelska kyrkan i början av januari. I mars deltog kören i en ceremoni där Sienapriset delades ut för den nya strandsparken vid Hornsberg och i maj deltog kören vid invigningen av en utställning om Järvalyftet i Kulturhuset i Stockholm. Vårterminens stora satsning var en konsert med Beatles-stycken tillsammans med stråkensemblen Zinnia-kvartetten i Alviks medborgarhus. En vårkonsert i Tekniska Nämndhuset avslutade vårterminen. Hösten 2013 inleddes med en körresa till Borås med framträdanden i dels i Äspereds församlingshem dels vid en högmässa. Tillsammans med symfoniorkestern Mämus från Mälaröarna genomförde kören Lars-Erik Larssons verk Förklädd Gud i Abrahamsbergskyrkan. Ännu en invigning deltog kören i – Hälsobrunnsgatan vid Sabbatsberg. Vid Lucia framförde delar av kören luciasånger för Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret. Den traditionella julkonserten i Tekniska Nämndhuset anspelade denna gång på aktualiteter som Obamas Stockholmsbesök och avlyssningsskandaler.
– 2014: En förvårskonsert i Årsta Folkets Hus i mars gick under namnet Emigranterna med musik från Atlantens båda sidor. Ett par mindre framträdanden gjordes under vårterminen, bl.a. vid Valborg. Vårkonserten tillika terminsavslutning hölls i Tekniska Nämndhuset den 4 juni. Den 20 och 21 september genomförde kören tre föreställningar av musikteatern Vilse – ett sagospel i Bauersk anda skrivet av körens egen Sten Sedin och med musik från svensk folktradition. December blev konsertrik. Tillsammans med Sveriges Radios och TVs personalkör Vox Media genomförde kören en julkonsert i Andreaskyrkan den 9 december. Återigen sjöng delar av kören luciasånger för Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret. och körens traditionella julkonsert i Tekniska nämndhusets hörsal ägde rum den 15 december – denna gång på temat ryska ubåtar och brist på studentbostäder.
– 2015: Kören fick förmånen att uppträda vid öppnandet av Liljewalchs Vårsalong den 29 januari. Sen följde två mindre framträdanden delv för Tekniska Nämndhusets Konstförening den 16 februari och en 12 mars då Brovaktarparken uppmärksammades med Siennapriset. Många av konserterna finns inspelade på band och CD. Under 2004 gjorde vi ett urval av de bästa inspelningarna och samlade på CD:n ”Hopskrap 1” och under jubileumsåret 2005 togs fram en jubileums-CD, ”Klang och Jubel” med de hos körmedlemmarna mest populära styckena under körens 30 år.
– 2020: Efter en fantastiskt turné till Teneriffa, där vi även avtackade vår dirigent Niklas Tamm och senare välkomnade vår nya dirigent Carin Norrby slog Covid-19 till och vi fick övergå till digitala repetitioner i ca 1½ år.
– 2021: På Eric Ericssondagen  i Ericssonhallen, fick vi äntligen framföra vår väl inrepeterade repertoar tillsammans med körerna VoNo och SUSO samt Gunnar Ericsson som dirigent.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close